The Satvik Resort, Bhimtal

Shree Kailashmukhi, Aamdaali, Talla Dhungsil, Bhimtal, District Nainital Uttarakhand