Yogi's Guest House, Jodhpur

Naya Bas, Manak Chowk, Jodhpur (Rajasthan) India