Hotel Residency Palace, Jodhpur

Ratanada, Jodhpur - 342011 Rajasthan, INDIA