Desert Haveli Resort & Camp !, Jodhpur

Village Sekhala,Tehsil, shergarh,District Jodhpur, Jodhpur Jaisalmer Highway, Rajasthan