Amritara Chandra Mahal Haveli, Bharatpur

Peharsar, Jaipur - Agra road, Nadbai, Bharatpur