Marigold Inn- Homestay, Jaipur

33-A, P.N.T Colony, Shanti Nagar, Hatwara Road, Jaipur