Hotel Yuvraj Deluxe, Paharganj

38, Arakashan Rd, Arya Nagar, Paharganj, New Delhi, Delhi 110055